Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.320oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.372národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.389protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.402národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.422odboj22579 SGWaAP
0.424protifašistický1786 SGWaAP
0.439povstanie74043 SGWaAP
0.492ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.499národné_povstanie6605 SGWaAP
0.500protifašistické1133 SGWaAP
0.509partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.512protifašistická1579 SGWaAP
0.525meruôsmy1473 SGWaAP
0.529oslobodzovacie670 SGWaAP
0.538Povstanie1386 SGWaAP
0.539antifašistický1344 SGWaAP
0.540odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.545revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.547československá_légia1579 SGWaAP
0.557oslobodzovacia1027 SGWaAP