Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.402národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.443národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.483protifašistický1786 SGWaAP
0.511emancipačný1154 SGWaAP
0.512antifašistický1344 SGWaAP
0.537oslobodzovací516 SGWaAP
0.547emancipačné668 SGWaAP
0.565revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.566ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.571oslobodzovacie670 SGWaAP
0.573oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.577protifašistické1133 SGWaAP
0.583komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.584robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.585národno2973 SGWaAP
0.587odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.590meruôsmy1473 SGWaAP
0.603odboj22579 SGWaAP