Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národno2973 SGWaAP
0.481nábožensko1157 SGWaAP
0.501politicko5398 SGWaAP
0.513kresťansko3107 SGWaAP
0.548nacionálne837 SGWaAP
0.549nacionálny2577 SGWaAP
0.554nacionálne766 SGWaAP
0.556emancipačný1154 SGWaAP
0.561marxisticko1612 SGWaAP
0.561emancipačné668 SGWaAP
0.568štátotvorná1068 SGWaAP
0.570spoločensko9600 SGWaAP
0.585národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.590vlastenecká7680 SGWaAP
0.590nacionálna2433 SGWaAP
0.595štátotvorný1303 SGWaAP
0.596konfesionálny1197 SGWaAP
0.597národne_orientovaná895 SGWaAP
0.597robotnícke_hnutie3336 SGWaAP