Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národne_uvedomelá492 SGWaAP
0.463národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.575národne_orientovaná895 SGWaAP
0.600maloroľnícka494 SGWaAP
0.639zámožná2931 SGWaAP
0.640zemiansky_rod965 SGWaAP
0.647národovec10698 SGWaAP
0.648štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.648autonomistické411 SGWaAP
0.652plebejská535 SGWaAP
0.655evanjelický_farár6569 SGWaAP
0.656uvedomelá3816 SGWaAP
0.657zemianska4768 SGWaAP
0.657meštiacka1504 SGWaAP
0.658šľachtická7747 SGWaAP
0.661hornouhorská581 SGWaAP
0.664roľnícka8943 SGWaAP
0.667majetná2040 SGWaAP
0.669meštianska7803 SGWaAP