Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.377ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.398národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.412pronárodný474 SGWaAP
0.412ľudák3807 SGWaAP
0.439nacionálne766 SGWaAP
0.442národne_orientovaná895 SGWaAP
0.452ľudácky1786 SGWaAP
0.461ľavicovo2169 SGWaAP
0.462pravicovo_orientovaný577 SGWaAP
0.472autonomista887 SGWaAP
0.473čechoslovakista1225 SGWaAP
0.476ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.478národovec10698 SGWaAP
0.480ľavicový24638 SGWaAP
0.482nacionalistický5917 SGWaAP
0.485pravicový23170 SGWaAP
0.492hlasista1119 SGWaAP
0.503nacionalista17726 SGWaAP
0.507ľavičiar11215 SGWaAP
0.508nacionalisticky833 SGWaAP
0.523intelektuál31790 SGWaAP
0.525maďarón1524 SGWaAP
0.528maďarónsky460 SGWaAP