Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národne_orientovaná895 SGWaAP
0.333pronárodná643 SGWaAP
0.418ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.418nacionalistická10418 SGWaAP
0.421autonomistická856 SGWaAP
0.426ľavicová26769 SGWaAP
0.442národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.445nacionálne766 SGWaAP
0.446štátotvorná1068 SGWaAP
0.464proslovenská426 SGWaAP
0.480proreformná849 SGWaAP
0.485nacionálna2433 SGWaAP
0.487sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.490pravicová39813 SGWaAP
0.513ľudácka1678 SGWaAP
0.513ľudák3807 SGWaAP
0.519nacionalisticky833 SGWaAP
0.522liberálna27803 SGWaAP
0.522mimoparlamentná4530 SGWaAP
0.524HSĽS7376 SGWaAP
0.533menšinová17663 SGWaAP