Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národne6270 SGWaAP
0.436nacionálne766 SGWaAP
0.480vlastenecky723 SGWaAP
0.557národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.562nacionalisticky833 SGWaAP
0.587kresťansky3828 SGWaAP
0.597národnostne1965 SGWaAP
0.603ľavicovo2169 SGWaAP
0.605národno2973 SGWaAP
0.624liberálne3338 SGWaAP
0.627pravicovo2617 SGWaAP
0.632národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.635socialisticky1950 SGWaAP
0.636národne_orientovaná895 SGWaAP
0.636nacionálne837 SGWaAP
0.637nábožensky7736 SGWaAP
0.639ideologicky8080 SGWaAP
0.643politicky59897 SGWaAP
0.649kultúrne20296 SGWaAP
0.651vlastenecký5672 SGWaAP
0.653konfesionálne578 SGWaAP
0.657pronárodný474 SGWaAP