Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.184buditeľ1805 SGWaAP
0.200dejateľ6570 SGWaAP
0.213národovec10698 SGWaAP
0.408Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.413štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.419literát11657 SGWaAP
0.420Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.432Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.453Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.457ľudovýchovný717 SGWaAP
0.476štúrovec8822 SGWaAP
0.479jazykovedec12097 SGWaAP
0.479básnik142179 SGWaAP
0.481evanjelický_farár6569 SGWaAP
0.485etnograf3785 SGWaAP
0.500vzdelanec9624 SGWaAP
0.504národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.510spisovateľ245744 SGWaAP