Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národné_povstanie6605 SGWaAP
0.355povstanie74043 SGWaAP
0.388protifašistické1133 SGWaAP
0.404Povstanie1386 SGWaAP
0.454protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.467SNP95752 SGWaAP
0.499národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.500oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.505partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.506protifašistický1786 SGWaAP
0.509varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.530ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.542odboj22579 SGWaAP
0.544meruôsmy1473 SGWaAP
0.557sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.565protifašistická1579 SGWaAP
0.566antifašistické474 SGWaAP
0.568okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.571odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.575československá_légia1579 SGWaAP
0.579okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.579robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.579povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.580ľudácky_režim1259 SGWaAP