Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národné_osvetové2940 SGWaAP
0.311Národný_osvetové3613 SGWaAP
0.408literárne_informačné2707 SGWaAP
0.479osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.526regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.574turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.583krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.599celoštátna_postupová1278 SGWaAP
0.604Literárny_informačné1069 SGWaAP
0.605Osvetový1667 SGWaAP
0.612spoluorganizátor15623 SGWaAP
0.630vyhlasovateľ14829 SGWaAP
0.638vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.641ústav_etnológia1943 SGWaAP
0.642záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.643LIC2076 SGWaAP
0.645záhorské_múzeum1028 SGWaAP
0.654Kultúrny10836 SGWaAP
0.658odborný_garant9910 SGWaAP