Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národná_diaľničná16982 SGWaAP
0.164NDS22394 SGWaAP
0.482Železnica7853 SGWaAP
0.491Skanska_SK990 SGWaAP
0.495SSC11580 SGWaAP
0.533ŽSR40951 SGWaAP
0.553bratislavská_vodárenská4368 SGWaAP
0.555Skanska6539 SGWaAP
0.576MDPT5617 SGWaAP
0.581Ľubomír_Vážny6497 SGWaAP
0.584diaľničná14070 SGWaAP