Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národná634407 SGWaAP
0.549slovenská2572665 SGWaAP
0.618európska708899 SGWaAP
0.641republika951415 SGWaAP
0.652federálna26926 SGWaAP
0.659Maďarský32066 SGWaAP
0.660Slovenský221665 SGWaAP
0.665SNR24474 SGWaAP
0.668NR_SR150980 SGWaAP
0.684celonárodná8553 SGWaAP
0.687vládna113168 SGWaAP
0.690maďarská166817 SGWaAP
0.694guvernér44353 SGWaAP
0.694československá82331 SGWaAP
0.694národné137979 SGWaAP
0.696celoeurópska9127 SGWaAP
0.696národný416498 SGWaAP
0.703Vládny2855 SGWaAP
0.704rezortná5079 SGWaAP
0.714SR1589613 SGWaAP
0.715Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.718Český76345 SGWaAP