Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000národ580727 SGWaAP
0.523ľud276126 SGWaAP
0.528slovanský43645 SGWaAP
0.563štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.580Národ1530 SGWaAP
0.587štátotvorný1303 SGWaAP
0.595utláčateľ2057 SGWaAP
0.617slovanstvo4084 SGWaAP
0.632Maďar132292 SGWaAP
0.641Slovák713985 SGWaAP
0.646svojbytnosť3178 SGWaAP
0.647žid65420 SGWaAP
0.653Slovanstvo1825 SGWaAP
0.654bratský6278 SGWaAP
0.655etnikum24624 SGWaAP
0.662árijec1665 SGWaAP
0.665Rusín21403 SGWaAP