Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nárečie29324 SGWaAP
0.261nárečová2373 SGWaAP
0.273východoslovenské_nárečie852 SGWaAP
0.310nárečové1574 SGWaAP
0.319nárečový3045 SGWaAP
0.346dialekt10634 SGWaAP
0.348goralské_nárečie859 SGWaAP
0.397šarišské_nárečie576 SGWaAP
0.404západoslovenské_nárečie603 SGWaAP
0.434stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.443hláskoslovie708 SGWaAP
0.471spisovná6934 SGWaAP
0.482spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.495spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.508spisovný3499 SGWaAP
0.531lexika6098 SGWaAP
0.539spisovné2419 SGWaAP
0.542praslovančina499 SGWaAP
0.548slovenčina168837 SGWaAP
0.549frazeológia4652 SGWaAP
0.557praslovanský676 SGWaAP
0.559bibličtina857 SGWaAP
0.565hlásková1293 SGWaAP
0.565rómčina2713 SGWaAP