Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nápaditosť7044 SGWaAP
0.282invenčnosť1106 SGWaAP
0.284kreatívnosť1841 SGWaAP
0.308originálnosť3065 SGWaAP
0.358kreativita68394 SGWaAP
0.409hravosť13351 SGWaAP
0.421invencia9229 SGWaAP
0.440vtipnosť1308 SGWaAP
0.460tvorivosť58760 SGWaAP
0.462netradičnosť756 SGWaAP
0.476objavnosť498 SGWaAP
0.476vynachádzavosť1567 SGWaAP
0.478originalita39363 SGWaAP
0.479nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.484spontánnosť8514 SGWaAP
0.487odvážnosť723 SGWaAP
0.502premyslenosť589 SGWaAP
0.505šikovnosť30529 SGWaAP
0.513estetické_cítenie4170 SGWaAP
0.517nápaditá8788 SGWaAP
0.521štýlovosť1679 SGWaAP
0.528duchaplnosť1630 SGWaAP
0.535remeselná_zručnosť2611 SGWaAP