Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000námorný_dôstojník840 SGWaAP
0.531námorník33594 SGWaAP
0.535poručík23502 SGWaAP
0.547admirál9855 SGWaAP
0.555dôstojník75659 SGWaAP
0.576seržant11907 SGWaAP
0.576vojnové_námorníctvo802 SGWaAP
0.592Frederick4764 SGWaAP
0.598letec15987 SGWaAP
0.606podporučík1975 SGWaAP
0.612poľný_maršal1266 SGWaAP
0.614kráľovské_námorníctvo557 SGWaAP
0.615William45051 SGWaAP
0.622rádiotelegrafista401 SGWaAP
0.625námorníctvo9395 SGWaAP
0.626vojenské_námorníctvo2025 SGWaAP
0.627sir_William1259 SGWaAP
0.634námorná_pechota2926 SGWaAP
0.635telegrafista520 SGWaAP
0.637štábny_dôstojník487 SGWaAP
0.642dôstojnícka2174 SGWaAP
0.643barón20078 SGWaAP