Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000námorníctvo9395 SGWaAP
0.172vojenské_námorníctvo2025 SGWaAP
0.263vojnové_námorníctvo802 SGWaAP
0.297vojnové_loďstvo502 SGWaAP
0.311americké_námorníctvo1972 SGWaAP
0.331kráľovské_námorníctvo557 SGWaAP
0.366vojenské_letectvo3231 SGWaAP
0.368loďstvo4945 SGWaAP
0.389námorné4369 SGWaAP
0.418námorná28987 SGWaAP
0.432námorná_pechota2926 SGWaAP
0.447letectvo33886 SGWaAP
0.459lietadlová_loď4594 SGWaAP
0.486torpédoborec2226 SGWaAP
0.490admirál9855 SGWaAP
0.509fregata2128 SGWaAP
0.515námorný8814 SGWaAP
0.518pobrežná_stráž3843 SGWaAP
0.521ponorka25031 SGWaAP
0.543krížnik5111 SGWaAP
0.554delostrelectvo7540 SGWaAP
0.555bitevná_loď527 SGWaAP
0.563výsadková1457 SGWaAP