Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000námezdný876 SGWaAP
0.445námezdná645 SGWaAP
0.484vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.485nádenník2567 SGWaAP
0.488proletariát6763 SGWaAP
0.526vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.534robotník113585 SGWaAP
0.539kapitalista14057 SGWaAP
0.539nevoľník3117 SGWaAP
0.545otrokár4337 SGWaAP
0.558bezzemok1138 SGWaAP
0.565vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.569vykorisťovaná700 SGWaAP
0.577buržuj1376 SGWaAP
0.584vykorisťovať3211 SGWaAP
0.588proletár3082 SGWaAP
0.592buržoázia8590 SGWaAP
0.594otrok66954 SGWaAP
0.594roľník41912 SGWaAP
0.597vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.610pracujúci18300 SGWaAP
0.632kapitalistický11913 SGWaAP
0.633štrajkokaz555 SGWaAP
0.636fabrikant828 SGWaAP