Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000námezdná645 SGWaAP
0.445námezdný876 SGWaAP
0.540vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.554vykorisťovaná700 SGWaAP
0.575otrocká4052 SGWaAP
0.585vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.621proletariát6763 SGWaAP
0.639vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.647vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.657vykorisťovať3211 SGWaAP
0.658buržoázia8590 SGWaAP
0.659roľníctvo3421 SGWaAP
0.666robotníctvo2082 SGWaAP
0.673nadhodnota1661 SGWaAP
0.682bezprávna417 SGWaAP
0.692kapitalistická11577 SGWaAP
0.701kapitalista14057 SGWaAP
0.706rovnostárska689 SGWaAP
0.707súkromné_vlastníctvo13017 SGWaAP
0.709proletár3082 SGWaAP
0.710feudálna3953 SGWaAP
0.710nádenník2567 SGWaAP