Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000námestník41776 SGWaAP
0.472riaditeľ787271 SGWaAP
0.480námestníčka6621 SGWaAP
0.481tajomník66290 SGWaAP
0.520novovymenovaný2660 SGWaAP
0.523generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.533podpredseda196986 SGWaAP
0.552minister948408 SGWaAP
0.555štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.574viceprezident58707 SGWaAP
0.580prednosta59172 SGWaAP
0.583zmocnenec2265 SGWaAP
0.595náčelník62486 SGWaAP
0.597šéf507319 SGWaAP
0.601vedúci139633 SGWaAP
0.607exriaditeľ1933 SGWaAP
0.613predseda1053539 SGWaAP
0.614referent18292 SGWaAP
0.623poverenec1459 SGWaAP
0.623povereník3853 SGWaAP
0.632generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.633vicepremiér18323 SGWaAP
0.638prorektor9921 SGWaAP
0.640radca26986 SGWaAP