Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000námestníčka6621 SGWaAP
0.430riaditeľka212781 SGWaAP
0.474generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.480námestník41776 SGWaAP
0.482zástupkyňa46643 SGWaAP
0.525viceprezidentka5014 SGWaAP
0.528prednostka9966 SGWaAP
0.538štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.547predsedníčka85591 SGWaAP
0.554vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.564šéfka46519 SGWaAP
0.569tajomníčka9637 SGWaAP
0.575prorektorka2228 SGWaAP
0.578konzulka1201 SGWaAP
0.581vedúca5190 SGWaAP
0.583primátorka28952 SGWaAP
0.585veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.587manažérka29618 SGWaAP
0.587referentka6387 SGWaAP
0.589výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.590prodekanka2517 SGWaAP