Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000námestie301334 SGWaAP
0.301Námestie58800 SGWaAP
0.364námestíčko3487 SGWaAP
0.376radničné_námestie2159 SGWaAP
0.392Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.395Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.402Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.409trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.417pešia_zóna36938 SGWaAP
0.420Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.420nábrežie30570 SGWaAP
0.446mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.447Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.466kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.477Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.480Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.482nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.505staromestské_námestie1544 SGWaAP
0.507rínok3546 SGWaAP
0.514Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.519Mierový_námestie2620 SGWaAP