Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.180náhorná_planina756 SGWaAP
0.243náhorná681 SGWaAP
0.267planina16841 SGWaAP
0.297vysočina4252 SGWaAP
0.332pohorie69337 SGWaAP
0.353horský_masív3578 SGWaAP
0.365skalnatá7494 SGWaAP
0.371hornatá5659 SGWaAP
0.372úpätie28343 SGWaAP
0.373úbočie10132 SGWaAP
0.379predhorie3018 SGWaAP
0.384úboč3131 SGWaAP
0.387údolie100294 SGWaAP
0.392piesočná_duna2396 SGWaAP
0.398pohorie_Sierra801 SGWaAP
0.420úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.430skalnatý11171 SGWaAP
0.437hora374109 SGWaAP
0.442nížina20060 SGWaAP
0.443severný_cíp731 SGWaAP
0.449vrchovina7363 SGWaAP
0.449piesková_duna2316 SGWaAP