Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000náhľadový544 SGWaAP
0.508editačný768 SGWaAP
0.532širokouhlý6926 SGWaAP
0.537rastrový1513 SGWaAP
0.556displej251652 SGWaAP
0.560LCD_displej16749 SGWaAP
0.563náhľad38281 SGWaAP
0.564vysoké_rozlíšenie28696 SGWaAP
0.565fotoaparát181443 SGWaAP
0.567rámček16409 SGWaAP
0.568optický_hľadáčik824 SGWaAP
0.569zobrazenie141413 SGWaAP