Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nádenník2567 SGWaAP
0.426robotník113585 SGWaAP
0.478nevoľník3117 SGWaAP
0.485námezdný876 SGWaAP
0.486sedliak27222 SGWaAP
0.488roľník41912 SGWaAP
0.525paholok4903 SGWaAP
0.537hrdlačiť990 SGWaAP
0.571statkár4923 SGWaAP
0.577bezzemok1138 SGWaAP
0.577mlynár7773 SGWaAP
0.584želiar2660 SGWaAP
0.586otročiť1538 SGWaAP
0.586tovariš6638 SGWaAP
0.588veľkostatkár2399 SGWaAP
0.588drevorubač8914 SGWaAP
0.593poddaný11979 SGWaAP
0.597domkár622 SGWaAP
0.600otrok66954 SGWaAP
0.601robotovať543 SGWaAP
0.606sluha67224 SGWaAP
0.615robotný1431 SGWaAP
0.617gazda32772 SGWaAP
0.619vykorisťovateľ2066 SGWaAP