Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nábožné1272 SGWaAP
0.310zbožné1827 SGWaAP
0.496horlivé1591 SGWaAP
0.514apoštolské3741 SGWaAP
0.524eucharistické1497 SGWaAP
0.535kňazské5121 SGWaAP
0.548nábožná4111 SGWaAP
0.551modlitebné2999 SGWaAP
0.563modlenie4961 SGWaAP
0.563pobožnosť15475 SGWaAP
0.565sväté41015 SGWaAP
0.567nábožnosť6354 SGWaAP
0.568rozjímavá644 SGWaAP
0.571veriace4983 SGWaAP
0.572modlitba361851 SGWaAP
0.576nábožný6391 SGWaAP
0.577rozjímanie14384 SGWaAP
0.579ctihodné470 SGWaAP
0.583kázanie9588 SGWaAP
0.584opravdivé2594 SGWaAP
0.587božie169284 SGWaAP
0.593liturgické3819 SGWaAP
0.594ekumenické4128 SGWaAP
0.594zbožná5819 SGWaAP
0.597asketické558 SGWaAP