Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000náboženstvo212593 SGWaAP
0.345kresťanstvo112019 SGWaAP
0.420judaizmus11119 SGWaAP
0.421hinduizmus5848 SGWaAP
0.425vierovyznanie24357 SGWaAP
0.437náboženská126443 SGWaAP
0.439monoteistické_náboženstvo1303 SGWaAP
0.442židovstvo9482 SGWaAP
0.454náboženské27478 SGWaAP
0.458Kresťanstvo2107 SGWaAP
0.458islam66773 SGWaAP
0.459kresťanské38118 SGWaAP
0.460budhizmus11611 SGWaAP
0.474náboženské_presvedčenie5333 SGWaAP
0.485pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.504svetonázor16564 SGWaAP
0.505Náboženstvo1639 SGWaAP
0.508nekresťanské_náboženstvo588 SGWaAP
0.508ateizmus16464 SGWaAP
0.512pohanstvo5012 SGWaAP
0.520vierouka3595 SGWaAP
0.525pravoslávie4171 SGWaAP
0.525pravoslávne2592 SGWaAP