Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nábožensko1157 SGWaAP
0.399filozoficko1959 SGWaAP
0.478politicko5398 SGWaAP
0.481národno2973 SGWaAP
0.496náboženský79066 SGWaAP
0.514historicko4412 SGWaAP
0.515spoločensko9600 SGWaAP
0.525morálno1168 SGWaAP
0.530svetonázorový1242 SGWaAP
0.543svetonázorová2059 SGWaAP
0.550náboženské27478 SGWaAP
0.552kresťansko3107 SGWaAP
0.580religiózna2095 SGWaAP
0.587marxisticko1612 SGWaAP
0.589religiózny2234 SGWaAP
0.590filozofické10273 SGWaAP
0.597filozofický23675 SGWaAP
0.604svetonázorové679 SGWaAP
0.607náboženská126443 SGWaAP
0.615kultúrno21076 SGWaAP