Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000náboženské27478 SGWaAP
0.337kresťanské38118 SGWaAP
0.382religiózne805 SGWaAP
0.396sekulárne1752 SGWaAP
0.435svetské4784 SGWaAP
0.439sektárske718 SGWaAP
0.454náboženstvo212593 SGWaAP
0.457politické122191 SGWaAP
0.460svetonázorové679 SGWaAP
0.468náboženská126443 SGWaAP
0.473rasové2280 SGWaAP
0.478katolícke21666 SGWaAP
0.478etnické7005 SGWaAP
0.481islamské8849 SGWaAP
0.490ateistické1233 SGWaAP
0.491ideologické6710 SGWaAP
0.493filozofické10273 SGWaAP
0.494náboženský79066 SGWaAP
0.500duchovné62483 SGWaAP
0.508protestantské2527 SGWaAP
0.508biblické12886 SGWaAP
0.509cirkevné24655 SGWaAP
0.516konfesionálne612 SGWaAP
0.516moslimské5722 SGWaAP