Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000náboženská126443 SGWaAP
0.393religiózna2095 SGWaAP
0.432kresťanská148366 SGWaAP
0.435sekulárna5098 SGWaAP
0.437náboženstvo212593 SGWaAP
0.450svetonázorová2059 SGWaAP
0.468náboženské27478 SGWaAP
0.487cirkevná86517 SGWaAP
0.488Náboženský2045 SGWaAP
0.493konfesionálna1832 SGWaAP
0.496náboženský79066 SGWaAP
0.503protestantská8913 SGWaAP
0.521sektárska1323 SGWaAP
0.538ateistická3763 SGWaAP
0.540etnická30259 SGWaAP
0.543islamská21777 SGWaAP
0.545konfesia3766 SGWaAP
0.554fundamentalistická1507 SGWaAP
0.561rasová10677 SGWaAP
0.562náboženské_vyznanie5553 SGWaAP
0.569národnostná25380 SGWaAP
0.570svetská20455 SGWaAP