Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.198podplukovník8662 SGWaAP
0.218generálmajor4933 SGWaAP
0.233generálporučík2808 SGWaAP
0.238brigádny_generál3278 SGWaAP
0.312veliteľ145290 SGWaAP
0.345generálplukovník1209 SGWaAP
0.354vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.355plukovník35476 SGWaAP
0.360Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.364Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.383veliteľstvo20062 SGWaAP
0.390štábny2300 SGWaAP
0.395náčelník_Generálny3789 SGWaAP
0.400veliaci_poddôstojník733 SGWaAP
0.412nadporučík8087 SGWaAP
0.424generál101289 SGWaAP
0.447rotmajster2219 SGWaAP