Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mystika10291 SGWaAP
0.274mysticizmus2351 SGWaAP
0.368duchovnosť8561 SGWaAP
0.377mystická9575 SGWaAP
0.413okultizmus5882 SGWaAP
0.449metafyzika7150 SGWaAP
0.460ezoterika12231 SGWaAP
0.464mystérium8855 SGWaAP
0.465duchovno14984 SGWaAP
0.468mystický9320 SGWaAP
0.484spiritualizmus458 SGWaAP
0.490gnóza1400 SGWaAP
0.493ezoterizmus442 SGWaAP
0.499mytológia16432 SGWaAP
0.502tajuplnosť977 SGWaAP
0.506metafyzická3950 SGWaAP
0.507tajomnosť4429 SGWaAP
0.516symbolizmus4007 SGWaAP
0.516ezoterické1661 SGWaAP