Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mystik5625 SGWaAP
0.356okultista1413 SGWaAP
0.421mysliteľ16980 SGWaAP
0.425učenec17657 SGWaAP
0.425gnostik1389 SGWaAP
0.462teológ30012 SGWaAP
0.468filozof66898 SGWaAP
0.471racionalista1259 SGWaAP
0.488metafyzik421 SGWaAP
0.492jogín3423 SGWaAP
0.495jasnovidec5337 SGWaAP
0.498askéta1653 SGWaAP
0.499osvietenec2494 SGWaAP
0.499mysticizmus2351 SGWaAP
0.521materialista3595 SGWaAP
0.535charizmatik1201 SGWaAP
0.540zasvätenec3190 SGWaAP
0.544vizionár10511 SGWaAP
0.547buddhista1003 SGWaAP
0.549alchymista5907 SGWaAP
0.551astrológ6060 SGWaAP
0.555mudrc18724 SGWaAP
0.557exegéta932 SGWaAP