Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mystické6193 SGWaAP
0.309tajomné16317 SGWaAP
0.422božské15006 SGWaAP
0.431tajuplné2132 SGWaAP
0.444nadprirodzené5151 SGWaAP
0.452mýtické1752 SGWaAP
0.455nadpozemské1130 SGWaAP
0.460posvätné19205 SGWaAP
0.462mysteriózne708 SGWaAP
0.475démonické1025 SGWaAP
0.480mystérium8855 SGWaAP
0.480ezoterické1661 SGWaAP
0.486magické16158 SGWaAP
0.490mystický9320 SGWaAP
0.493transcendentálne510 SGWaAP
0.499snové1430 SGWaAP
0.509mystická9575 SGWaAP
0.520metafyzické1496 SGWaAP
0.525duchovné62483 SGWaAP
0.529vznešené8432 SGWaAP
0.545mystika10291 SGWaAP
0.550prastaré2708 SGWaAP
0.551bytostné1912 SGWaAP
0.551mytologické837 SGWaAP
0.553pradávne837 SGWaAP