Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mystická9575 SGWaAP
0.360mystický9320 SGWaAP
0.377mystika10291 SGWaAP
0.389nadpozemská2839 SGWaAP
0.417tajomná32277 SGWaAP
0.420tajuplná4532 SGWaAP
0.437mýtická4606 SGWaAP
0.467nadprirodzená13540 SGWaAP
0.475démonická3761 SGWaAP
0.483magická35975 SGWaAP
0.486transcendentálna2050 SGWaAP
0.487mysticizmus2351 SGWaAP
0.491mystérium8855 SGWaAP
0.495snová5706 SGWaAP
0.496metafyzická3950 SGWaAP
0.506mysteriózna2265 SGWaAP
0.509mystické6193 SGWaAP
0.511nadzmyslová465 SGWaAP
0.512mytologická3356 SGWaAP
0.516ezoterická5953 SGWaAP
0.518temná57637 SGWaAP
0.518transcendentná1465 SGWaAP
0.523archetypálna1279 SGWaAP
0.524okultná3127 SGWaAP