Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mysticizmus2351 SGWaAP
0.274mystika10291 SGWaAP
0.340spiritualizmus458 SGWaAP
0.365okultizmus5882 SGWaAP
0.405symbolizmus4007 SGWaAP
0.406gnosticizmus1181 SGWaAP
0.409panteizmus873 SGWaAP
0.419idealizmus5687 SGWaAP
0.430naturalizmus2845 SGWaAP
0.434ezoterizmus442 SGWaAP
0.447duchovnosť8561 SGWaAP
0.463špiritizmus1656 SGWaAP
0.463racionalizmus3906 SGWaAP
0.466duchovno14984 SGWaAP
0.480fatalizmus1371 SGWaAP
0.482materializmus9225 SGWaAP
0.484satanizmus3866 SGWaAP
0.487mystická9575 SGWaAP
0.490existencializmus2174 SGWaAP
0.491synkretizmus1711 SGWaAP
0.498nihilizmus3239 SGWaAP
0.498asketizmus1057 SGWaAP
0.499mystik5625 SGWaAP