Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mystička1671 SGWaAP
0.319vizionárka1779 SGWaAP
0.466svätica6831 SGWaAP
0.534teologička547 SGWaAP
0.543pútnička1128 SGWaAP
0.552rehoľníčka6401 SGWaAP
0.554blahoslavená8390 SGWaAP
0.555karmelitánska666 SGWaAP
0.555karmelitánka1960 SGWaAP
0.557filozofka1959 SGWaAP