Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000myslenie192257 SGWaAP
0.419zmýšľanie31570 SGWaAP
0.431chápanie73905 SGWaAP
0.445cítenie28041 SGWaAP
0.446uvažovanie37476 SGWaAP
0.476vnímanie115057 SGWaAP
0.495nazeranie11882 SGWaAP
0.497kritické_myslenie11076 SGWaAP
0.511sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.517abstraktné_myslenie1400 SGWaAP
0.518tvorivé_myslenie3195 SGWaAP
0.541vyjadrovanie30481 SGWaAP
0.545sebauvedomovanie1149 SGWaAP
0.558Myslenie582 SGWaAP
0.568logické_uvažovanie1544 SGWaAP
0.579myšlienkový17976 SGWaAP
0.582logické_myslenie8638 SGWaAP
0.582poznanie236558 SGWaAP
0.593myšlienkové4110 SGWaAP
0.595racionálne_uvažovanie828 SGWaAP
0.600intelekt21791 SGWaAP
0.606filozofické_myslenie1671 SGWaAP