Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.132Myjavský_pahorkatina699 SGWaAP
0.311Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.375pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.382záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.388hornatina1237 SGWaAP
0.395považský_Inovec3953 SGWaAP
0.397Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.414Kysucký_vrchovina614 SGWaAP
0.414Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.423krupinská_planina619 SGWaAP
0.436Krupinský_planina650 SGWaAP
0.443Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.443vrchovina7363 SGWaAP
0.444kysucká_vrchovina740 SGWaAP
0.465podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.468pohorie_Tríbeč646 SGWaAP