Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000myšlienkové4110 SGWaAP
0.391ideové3864 SGWaAP
0.413filozofické10273 SGWaAP
0.428intelektuálne8438 SGWaAP
0.445významové2465 SGWaAP
0.477humanistické2443 SGWaAP
0.477názorové1469 SGWaAP
0.482existenciálne1105 SGWaAP
0.498metafyzické1496 SGWaAP
0.502dialektické768 SGWaAP
0.506dejinné2026 SGWaAP
0.511postmoderné1489 SGWaAP
0.516svetonázorové679 SGWaAP
0.521výrazové829 SGWaAP
0.523lyrické1973 SGWaAP
0.528citové8926 SGWaAP
0.531metaforické1586 SGWaAP
0.532ideologické6710 SGWaAP
0.533básnické7645 SGWaAP
0.535autorovo6670 SGWaAP
0.543mravné6459 SGWaAP
0.546konceptuálne2262 SGWaAP
0.548sémantické1948 SGWaAP
0.548bytostné1912 SGWaAP
0.549pocitové1082 SGWaAP