Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000muzikológ2140 SGWaAP
0.337etnomuzikológ438 SGWaAP
0.348hudobný_skladateľ13773 SGWaAP
0.361teatrológ1286 SGWaAP
0.371skladateľ66427 SGWaAP
0.379estetik1930 SGWaAP
0.388umenovedec516 SGWaAP
0.441etnograf3785 SGWaAP
0.449violista672 SGWaAP
0.450teoretik21944 SGWaAP
0.452publicista37739 SGWaAP
0.454violončelista2893 SGWaAP
0.464etnológ3267 SGWaAP
0.472literárny_kritik6916 SGWaAP
0.473dirigent33942 SGWaAP
0.477filológ2149 SGWaAP
0.478esejista4706 SGWaAP
0.479klavírny_virtuóz1295 SGWaAP
0.482komponista431 SGWaAP
0.486muzeológ431 SGWaAP
0.489husľový_virtuóz2071 SGWaAP
0.492klavirista16624 SGWaAP
0.493historik117571 SGWaAP
0.493národopisec587 SGWaAP
0.495literát11657 SGWaAP