Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000muzikantka643 SGWaAP
0.227hudobníčka5387 SGWaAP
0.298speváčka145347 SGWaAP
0.321skladateľka4649 SGWaAP
0.327gitaristka1569 SGWaAP
0.329pesničkárka2120 SGWaAP
0.355interpretka5223 SGWaAP
0.360huslistka3262 SGWaAP
0.390textárka1553 SGWaAP
0.408basgitaristka552 SGWaAP
0.426flautistka902 SGWaAP
0.434violončelistka693 SGWaAP
0.435klaviristka4215 SGWaAP
0.450virtuózka626 SGWaAP
0.452bubeníčka577 SGWaAP
0.458umelkyňa20466 SGWaAP
0.477šansoniérka757 SGWaAP
0.491pianistka911 SGWaAP
0.491harfistka551 SGWaAP
0.493operná_speváčka3068 SGWaAP
0.500mezzosopranistka1147 SGWaAP