Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000muzikálové2103 SGWaAP
0.337baletné1609 SGWaAP
0.356činoherné1242 SGWaAP
0.356tanečné21587 SGWaAP
0.362divadelné24060 SGWaAP
0.370muzikál53949 SGWaAP
0.390muzikálová6031 SGWaAP
0.402operné5630 SGWaAP
0.414kabaretné925 SGWaAP
0.422muzikálový3875 SGWaAP
0.443operetné572 SGWaAP
0.444scénické4564 SGWaAP
0.446spevácke6486 SGWaAP
0.459komediálne1013 SGWaAP
0.465herecké8686 SGWaAP
0.468bábkové3542 SGWaAP
0.476činoherná1919 SGWaAP
0.482koncertné8347 SGWaAP
0.485baletné_predstavenie1005 SGWaAP
0.498javiskové1705 SGWaAP
0.499divadlo509092 SGWaAP
0.501hudobné67704 SGWaAP
0.502choreografické493 SGWaAP