Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000muzeálna3418 SGWaAP
0.288múzejná6056 SGWaAP
0.425muzeálny2481 SGWaAP
0.453múzejný2826 SGWaAP
0.453zbierkový_fond6292 SGWaAP
0.456galerijná2634 SGWaAP
0.503umeleckohistorická659 SGWaAP
0.513múzeum440457 SGWaAP
0.514muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.515zbierková773 SGWaAP
0.519Muzeálny1509 SGWaAP
0.521zbierkový_predmet7881 SGWaAP
0.524národopisná4178 SGWaAP
0.530numizmatická2149 SGWaAP
0.531etnografická3175 SGWaAP
0.533vlastivedná2580 SGWaAP
0.535archeologická9248 SGWaAP
0.568muzeálne408 SGWaAP
0.575obrazáreň2320 SGWaAP
0.585stála_expozícia14013 SGWaAP
0.589Národopisný1704 SGWaAP
0.607múzejníctvo1724 SGWaAP
0.611muzeálny_exponát518 SGWaAP
0.612múzejník2196 SGWaAP