Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000multilaterálna2920 SGWaAP
0.382medzivládna7992 SGWaAP
0.386multilaterálny1832 SGWaAP
0.395dvojstranná5846 SGWaAP
0.395bilaterálna12844 SGWaAP
0.399multilaterálne1030 SGWaAP
0.483bilaterálny8325 SGWaAP
0.539mnohostranná4638 SGWaAP
0.560úniová639 SGWaAP
0.573strategické_partnerstvo3874 SGWaAP
0.581rozvojová78883 SGWaAP
0.586donorská694 SGWaAP
0.586západný_Balkán5745 SGWaAP
0.587medzinárodná539331 SGWaAP
0.591WTO14118 SGWaAP
0.595inštitucionálny9550 SGWaAP
0.598medzištátna5638 SGWaAP