Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mužovo2435 SGWaAP
0.237ženino1377 SGWaAP
0.359chlapcovo1795 SGWaAP
0.408manželovo2513 SGWaAP
0.449manželkino923 SGWaAP
0.456dcérino1091 SGWaAP
0.457bratovo1516 SGWaAP
0.468synovo2074 SGWaAP
0.478sestrino1150 SGWaAP
0.503otcovo8833 SGWaAP
0.519mužova5380 SGWaAP
0.522matkino5656 SGWaAP
0.541ženina2800 SGWaAP
0.575niečie1107 SGWaAP
0.578Evino731 SGWaAP
0.585mamino3700 SGWaAP
0.587Petrovo3089 SGWaAP
0.589Jozefovo753 SGWaAP
0.592ženin2089 SGWaAP
0.611čiesi543 SGWaAP