Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mučenie30392 SGWaAP
0.399neľudské_zaobchádzanie1193 SGWaAP
0.445ponižujúce_zaobchádzanie1472 SGWaAP
0.454neľudské4621 SGWaAP
0.461znásilňovanie4307 SGWaAP
0.503mučený4327 SGWaAP
0.505kruté_zaobchádzanie1106 SGWaAP
0.518bičovanie3654 SGWaAP
0.527týranie24326 SGWaAP
0.532poprava34914 SGWaAP
0.561prenasledovanie45816 SGWaAP
0.569vypočúvanie13687 SGWaAP
0.569násilie207834 SGWaAP
0.569kruté17332 SGWaAP
0.571sexuálne_násilie5693 SGWaAP
0.579mučidlo699 SGWaAP