Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mučenica1564 SGWaAP
0.362svätica6831 SGWaAP
0.402blahoslavená8390 SGWaAP
0.462mučeník27318 SGWaAP
0.475Alžbeta_Uhorský861 SGWaAP
0.494svätá4856 SGWaAP
0.497svätá132243 SGWaAP
0.500rehoľníčka6401 SGWaAP
0.531blahoslavená_Zdenka760 SGWaAP
0.540panna_Mária87919 SGWaAP
0.541svätec36535 SGWaAP
0.546kajúca1089 SGWaAP
0.547Panna_Mária45063 SGWaAP
0.550preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.555svätý64003 SGWaAP
0.556apoštolka549 SGWaAP
0.557božia_Matka4988 SGWaAP
0.561rehoľná_sestra10908 SGWaAP