Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mstiť2480 SGWaAP
0.376pomstiť25153 SGWaAP
0.481vraždiť24457 SGWaAP
0.500vyvršovať438 SGWaAP
0.522vyvŕšiť1494 SGWaAP
0.540vyvražďovať1030 SGWaAP
0.541podlizovať920 SGWaAP
0.546tyranizovať1243 SGWaAP
0.549vysmievať21858 SGWaAP
0.560ponižovať12193 SGWaAP
0.561posmievať11267 SGWaAP
0.567nenávidieť91143 SGWaAP
0.569ubližovať28484 SGWaAP
0.570terorizovať6377 SGWaAP
0.575vydierať14146 SGWaAP
0.577týrať13167 SGWaAP
0.578šikanovať7660 SGWaAP
0.579obviňovať51562 SGWaAP
0.584pomsta53952 SGWaAP
0.585krivdiť5339 SGWaAP
0.586vyhrážať49423 SGWaAP
0.588zastrašovať5752 SGWaAP
0.589fackovať1290 SGWaAP
0.589páchať26424 SGWaAP
0.591podlo1302 SGWaAP