Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000mravné6459 SGWaAP
0.340morálne31437 SGWaAP
0.377mravný16168 SGWaAP
0.409mravná20549 SGWaAP
0.460rozumové3031 SGWaAP
0.466mravnosť10818 SGWaAP
0.490etické13614 SGWaAP
0.493humanistické2443 SGWaAP
0.499mravne4860 SGWaAP
0.509filozofické10273 SGWaAP
0.524opravdivé2594 SGWaAP
0.525svetonázorové679 SGWaAP
0.530cnostné649 SGWaAP
0.537intelektuálne8438 SGWaAP
0.543myšlienkové4110 SGWaAP
0.547duchovné62483 SGWaAP
0.551metafyzické1496 SGWaAP
0.552náboženské27478 SGWaAP
0.556morálny47306 SGWaAP
0.557všeľudské407 SGWaAP
0.559morálnosť2007 SGWaAP
0.560všeľudská1981 SGWaAP
0.561citové8926 SGWaAP
0.567materialistické1353 SGWaAP
0.569dejinné2026 SGWaAP